Instalacje LPG

 

W naszych autach montujemy instalacje LPG najlepszych marek: BRC, Elpigaz, LiquidSi.
logo_elpigazlogo_brclogo_liquid

 

 

Bezpieczeństwo

Eksploatowanie instalacji gazowej jest w pełni bezpieczne, wymaga co jakiś czas podobnie jak w wypadku aut napędzanych paliwem, przeglądów technicznych.

Instalacja gazowa powinna mieć wykonywany przynajmniej raz na rok przegląd okresowy.
Stosowanie paliwa gazowego w porównaniu z etyliną powoduje zdecydowanie niższy poziom emisji toksycznych substancji do atmosfery.

Redukcja zanieczyszczeń sięga około:

 • 60% w przypadku tlenku węgla
 • 50% w przypadku węglowodorów i tlenku azotu
 • 10% w przypadku dwutlenku węgla.

Zuzycie paliwa w kg/100 km jest w przybliżeniu jednakowe – dla gazu skroplonego (LPG) i dla benzyny, natomiast zużycie wyrażone w litrach na 100km, jest dla gazu o około 10-15% większe niż dla benzyny

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA – dotyczy pojazdu wyposażonego w układ zasilania gazem LPG.

Uruchamianie silnika
Samochodu wyposażonego w gazowy układ zasilania nie należy uruchamiać na gazie bez użycia rozrusznika (np. na holu).
Nieszczelności
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieszczelności instalacji gazowej, należy natychmiast zakręcić zawór wypływowy na zbiorniku i wyeliminować nieszczelność.
Naprawy
Wszystkie prace obsługowo-naprawcze instalacji gazowej mogą wykonywać wyłącznie uprawnieni pracownicy Upoważnionych Zakładów Montażu gazowych układów zasilania.
Tankowanie
Napełnienie zbiornika gazem może odbywać się wyłącznie na wyznaczonych do tego celu stacjach paliwowych, zgodnie z instrukcją postępowania wskazaną na stacji paliwowej.
Zabezpieczenie zbiornika
Butla gazowa powinna być zabezpieczona przed przedmiotami mogącymi spowodować jej uszkodzenie.
Garażowanie
Garaż pojazdu z instalacją gazową powinien być odpowiednio przewietrzany (wloty wentylacyjne powinny znajdować się możliwie najbliżej poziomu posadzki). Wynika to z faktu, iż gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i gromadzi się w dolnej strefie pomieszczenia. Samochodu z gazowym układem zasilania nie należy garażować w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu jeżeli nie posiadają stosownej wentylacji.
Kontrola stanu technicznego
Warunkiem bezpiecznej eksploatacji instalacji gazowej jest systematyczna kontrola stanu technicznego reduktora-parownika, zaworu gazu, wielozaworu oraz podłączeń przewodów w ramach okresowych Przeglądów Technicznych.

Ekologia

Autogaz jest paliwem ekologicznym. To nie suchy slogan, a najprawdziwsza rzeczywistość. Wynika to między innymi z tego, iż mieszanka powietrzno-paliwowa w silniku zasilanym LPG jest bardziej jednorodna, aniżeli przy zasilaniu benzyną. W związku z tym następuje dokładniejsze spalanie nawet w pojazdach nie wyposażonych w sondę lambda zapewniającą kontrolę jakości spalania i bez katalizatora, który dopala i oczyszcza spaliny. Lepsze spalanie mieszanki pozwala na zmniejszenie zawartości substancji szkodliwych, obecnych w spalinach.

 

Paliwa LPG z ekologicznego punktu widzenia są korzystniejsze od benzyn, wynika to z:

  1. samego składu paliw, gdzie gaz (zarówno LPG jak i CNG) jest czystym chemicznym związkiem węgla i wodoru bez jakichkolwiek domieszek. Benzyny natomiast zawierają szereg chemicznych dodatków mających poprawić ich właściwości pod kątem procesu spalania w silniku. Mimo podwyższenia standardów czystości spalin w nowych samochodach, dostosowanych do wymagań norm europejskich, nawet obecnie na polskich drogach zauważalny jest spory udział samochodów zasilanych etyliną (benzyny z dodatkiem czteroetylku ołowiu) sprzyjających większemu zanieczyszczeniu. Zasilanie tych samochodów autogazem znacznie zmniejszyłoby emisję spalin.

 

  1. sposobu tankowania pojazdów. Tankowanie auta gazem odbywa się przez specjalne szczelne połączenie wysokociśnieniowe. Uzupełniając benzynę mamy do czynienia ze znaczącą emisją jej par, a przy nieuważnym tankowaniu nietrudno nawet o rozlanie paliwa.

 

  1. przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej. Gaz tworzy bardziej jednorodną mieszankę paliwowo-powietrzną niż benzyna, co pozwala na jego dokładniejsze spalenie w komorze silnika.

 

  1. procesu spalania paliw gazowych, które nie wymagają odparowania przed zapłonem, gdyż dostając się do kolektora ssącego są już w fazie lotnej. W przypadku benzyn często dochodzi do wyrzucania do atmosfery cięższych frakcji węglowodorów z powodu złego odparowywania paliwa. Można to zaobserwować wyraźnie przy pracy zimnego silnika zasilanego benzyną, gdzie odparowaniu i spaleniu ulegają tylko lżejsze frakcje węglowodorów, a pozostałe są odprowadzane przez układ wydechowy. Przy zasilaniu gazem to zjawisko nie występuje, ponieważ gaz dostaje się do silnika już odparowany i spala się jego całość – nawet przy zimnym silniku.

 

 1. szerokich możliwości stosowania paliw gazowych, które ze względu na wysoką liczbę oktanową (LPG – liczba oktanowa powyżej 104, CNG liczba oktanowa powyżej 110) mogą zastępować wszystkie rodzaje benzyn zarówno ołowiowych jak bezołowiowych.


Skład spalin gazowych

Korzystniejszy ekologicznie skład spalin gazowych potwierdzają wszelkie dokonane pomiary w tym zakresie. Można łatwo wykazać to już za pomocą warsztatowego analizatora spalin, dokonując pomiaru związków toksycznych zawartych w spalinach podczas zasilania benzyną i gazem LPG lub CNG. Zawartości związków: CO, HC i NOx w spalinach (przy prawidłowo zamontowanej, skonfigurowanej i wyregulowanej instalacji gazowej) są znacznie niższe. Nie występują związki siarki i ołowiu, ponieważ paliwa gazowe nie zawierają związków ołowiu, dodawanych do benzyn m. in. w celu zwiększenia liczby oktanowej.

 

Testy emisji spalin

Ekologiczność paliwa gazowego znajduje pełne uzasadnienie w testach emisji spalin przeprowadzanych w specjalnie do tego przystosowanych laboratoriach. Poprzez zadawanie odpowiednich obciążeń można symulować pracę silnika zarówno w cyklu miejskim jak i pozamiejskim. Zawartość toksycznych składników w spalinach wyrażana jest w g/km. Badania przeprowadzane dla różnych typów samochodów pokazują wyraźnie zmniejszenie emisji spalin przy zasilaniu gazem w odniesieniu do benzyny przy jednoczesnym zachowaniu porównywalnej dynamiki jazdy. Te same samochody, które podczas zasilania benzyną spełniają normy emisji spalin EURO 3, bardzo często na gazie uzyskują wyniki o klasę wyższą – np. na poziomie normy EURO 4.